Green Green Grass (Glaswellt Gwyrdd Gwyrdd) Tea Light

£6.50

Welsh hillsides are famous for their green, green grass as the famous song by Tom Jones tells us. This unusual fragrance from Busy Bee Candles brings the wonderful luxurious lushness of the green green grass of Wales to your home.

Mae bryniau Cymreig yn enwog am eu glaswellt gwyrdd , gwyrdd fel mae’r gân enwog gan Tom Jones yn dweud wrthym . Mae’r arogl anghyffredin hwn o Ganhwyllau Busy Bee yn dod â’r cyfoeth moethus, hyfryd y glaswellt gwyrdd gwyrdd o Gymru i’ch cartref.

green green grass – Green – Subtle – 4/10

Available in packs of six individually handmade, long burn tea lights.

Burn Time – 6 Hours

Category:

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.